Thông báo thay đổi phí chuyển tiền Neteller và Skrill

Kể từ ngày 18/03/2020 các tài khoản Neteller và Skrill đăng ký mới sẽ áp dụng phí chuyển tiền mới nếu không có các giao dịch nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ visa hoặc bank transfer.

Read more

Skrill NETELLER p2p fees 2019 – Another Increase

Bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 năm 2019 , NETELLER & Skrill bắt đầu đợt thay đổi phí tiếp theo, áp dụng cho chuyển tiền giữa các tài khoản. Các thay đổi rất phức tạp, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thử và tận dụng nó một cách tốt nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho bạn tất cả các chi tiết và giải thích nó tốt nhất có thể.

Read more

Điều khoản - Điều kiện của VipEmoney

Bằng cách đăng ký với VIP-Cashback hoặc VipEmoney hoặc bằng cách sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện sau:

Read more