Hướng dẫn nâng cấp Vip Skrill

Hướng dẫn nâng cấp Vip Skrill dưới đây chỉ dành cho các khác hàng của VipEmoney

Trước khi gửi yêu cầu đến VipEmoney để nâng cấp Vip Skrill, bạn cần đạt được các yêu cầu dưới đây:

Là khách hàng của VipEmoney (hướng dẫn đăng ký)

Tài khoản Skrill đã xác minh đầy đủ (hướng dẫn xác minh)

Trong vòng 30 ngày đạt đủ khối lượng chuyển tiền đến các thương gia Poker, Sportsbetting and Forex-sites:

€3k for Bronze VIP

€5k for Silver VIP

€15k for Gold VIP

€45k for Diamond VIP

(Nếu các bạn không gửi Email nâng cấp Vip đến chúng tôi, thì tài khoản Skrill của bạn sẽ tự động nâng cấp Vip khi khối lượng giao dịch của bạn đạt gấp 2 lần yêu cầu của bảng trên)

 

Nếu các yêu cầu trên được thỏa mãn bạn có thể gửi yêu cầu nâng cấp Vip Skrill đến Email của VipEmoney với hướng dẫn sau:

 

Gửi Email đến: [email protected]

Tiêu đề: Nâng cấp Vip Skrill

Nội dung: 

Họ và Tên:    ..........................

Email Skrill:   ..........................

ID Skrill:        ...........................

Khối lượng chuyển tiền : ....................   (EUR) (Tổng số tiền chuyển đến các thương gia Poker, Sportsbetting and Forex-sites trong vòng 30 ngày)

 

Chúng tôi sẽ kiểm tra và xem xét trong vòng 24h. Chúng tôi sẽ gửi thông báo qua Email cho bạn khi có kết quả.